Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

"Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "СК "ОСТРА", призначених на «19» квітня 2019 р. Розміщено 18.04.2019 р."

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСТРА" (далі – ПрАТ «СК«ОСТРА»), які призначені на "19" квітня 2019 року:
Станом на "15" квітня 2019 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СК «ОСТРА»:
- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1400000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1378056 голосуючих акцій Товариства.

 

ПОВІДОМЛЕННЯ про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2019 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності                   

ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2019 рік

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 02/19 від 01.03.2019 р.), обрано аудиторську фірму — ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560) для проведення аудиту фінансової звітності  ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

 

01.03.2019 р.

 

Голова Правління

ПрАТ «СК «ОСТРА»

 

/підпис/                                        Х.Г. Магдієв

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ СУБ`ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

25.02.2019

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ СУБ`ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

На виконання вимог ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, ПрАТ «СК «ОСТРА» було оголошено конкурс із відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

 

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 15 годині 00 хвилин 25.02.2019

 

Станом на 17:00 21.02.2019 р. до ПрАТ «СК «ОСТРА» надійшли 2 конкурсні пропозиції  від суб’єктів аудиторської діяльності:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ГРАНТ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 32346062);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560).

 

Підрозділ, на який покладено відповідні функції, розглянувши надані конкурсні пропозиції, прийшов до висновку,  що обидві учасники конкурсу відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та можуть бути рекомендовані до розгляду на засіданні Наглядової ради з питань обрання аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2018 року.