Звітність 2020

 

Примітки до річної фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року

 

Звіт про корпоративне управління страховика (2020)

 

Звіт незалежного аудитора з надання впевненості щодо річних звітних даних страховика Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Остра» за 2020 р.


Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності Приватного Акціонерного Товариства «Страхова Компанія «Остра» станом на 31 грудня 2020 року

 

Звіт незалежного аудитора з надання обґрунтованої впевненості у звіті про корпоративне управління, що є частиною звіту керівництва (звіту про управління) за 2020 рік

  

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік  (24.10.21)

      Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік xml

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік p7s 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стран) на 31.12.2020 р.

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 р.

 

Звіт про власний капітал за 2020 р.

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.