ПОВІДОМЛЕННЯ про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2019 рік

ПОВІДОМЛЕННЯ

про обрання аудиторської фірми для проведення аудиту фінансової звітності                   

ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2019 рік

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА» повідомляє, що за результатами проведеного конкурсного відбору та відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол № 02/19 від 01.03.2019 р.), обрано аудиторську фірму — ТОВ «АФ «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560) для проведення аудиту фінансової звітності  ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

 

01.03.2019 р.

 

Голова Правління

ПрАТ «СК «ОСТРА»

 

/підпис/                                        Х.Г. Магдієв

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ СУБ`ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

25.02.2019

 

РЕЗУЛЬТАТИ ВІДБОРУ СУБ`ЄКТА АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 

На виконання вимог ч. 3 ст. 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 року, ПрАТ «СК «ОСТРА» було оголошено конкурс із відбору суб’єктів аудиторської діяльності для проведення аудиту фінансової звітності за 2018 рік.

 

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 15 годині 00 хвилин 25.02.2019

 

Станом на 17:00 21.02.2019 р. до ПрАТ «СК «ОСТРА» надійшли 2 конкурсні пропозиції  від суб’єктів аудиторської діяльності:

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «ГРАНТ ЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 32346062);

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудитор-Консультант-Юрист» (код ЄДРПОУ 35531560).

 

Підрозділ, на який покладено відповідні функції, розглянувши надані конкурсні пропозиції, прийшов до висновку,  що обидві учасники конкурсу відповідають вимогам, визначеним Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та можуть бути рекомендовані до розгляду на засіданні Наглядової ради з питань обрання аудитора для проведення аудиторської перевірки Товариства за результатами 2018 року.

 

CК «ОСТРА» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік

CК «ОСТРА» оголошує Конкурс з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів аудиту за 2018 рік

Метою проведення конкурсу є відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

 До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 14 годині 00 хвилин 25.02.2019

Документи надсилати за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Пушкінська, 13та/або на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контактні особи: Головний бухгалтер Кібкало Вікторія Петрівна  + 38048 724-80-49.

Документи, що надійшли після встановленого строку або подані не в повному обсязі чи з порушенням умов Конкурсу, не розглядатимуться.

Про результати Конкурсу всі учасники будуть повідомлені шляхом розміщення відповідного оголошення на веб-сайті СК «ОСТРА».

З умовами та порядком проведення конкурсу Ви можете ознайомитися за посиланнями:

Конкурсна документація

Порядок проведення конкурсу

 

 

ПОРЯДОК

проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА»

 

ЗМІСТ

 1. Загальні положення.
 2. Критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності до участі в конкурсі.
 3. Порядок подання конкурсних пропозицій.
 4. Розгляд конкурсних пропозицій.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності (далі за текстом – Порядок) Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОСТРА» (далі за текстом – СК «ОСТРА») розроблений на виконання вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р. (далі за текстом - Закон) з метою проведення конкурсного відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності СК «ОСТРА» (далі по тексту – Конкурс).
  • Інформація про Замовника:

Повне найменування: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ОСТРА».

За критеріями, визначеними Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Товариство відноситься до підприємств, що становлять суспільний інтерес.

 • Основним завданням з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства є перевірка суб’єктом аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону та міжнародних стандартів аудиту фінансової звітності Товариства, а саме:  Звіт про фінансовий стан (баланс) на 31 грудня відповідного року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про зміни у власному капіталі та звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, і примітки до фінансової звітності з поясненнями та висловленням незалежної думки аудиторів про відповідність до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.
 • Відбір суб’єктів аудиторської діяльності здійснюється за такими принципами:
 • відкритість та прозорість конкурсу;
 • максимальна економія та ефективність;
 • добросовісна конкуренція серед учасників конкурсу;
 • недискримінація учасників конкурсу;
 • об’єктивна та неупереджена оцінка конкурсних пропозицій;
 • запобігання корупційним діям і зловживанням.
  • Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до участі у конкурсі відповідно до цього Порядку.
 1. КРИТЕРІЇ ЗАЛУЧЕННЯ СУБЄКТІВ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДО УЧАСТІ В КОНКУРСІ
  • Аудиторські послуги можуть надаватись лише суб’єктом аудиторської діяльності, якому таке право надано  на підставі Закону і який відповідає наступним критеріям:

- відповідають, встановленим Законом  вимогам;

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності - підприємства, що становлять  суспільний інтерес);

- може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

- відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

- за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

- відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

- має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

- має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

- має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

 • Вимоги та критерії залучення суб’єктів аудиторської діяльності конкретизуються в конкурсній документації.
 • ПОРЯДОК ПОДАННЯ КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  • Аудиторський комітет або орган уповноважений на виконання функцій аудиторського комітету відповідно до положень чинного законодавства затверджує конкурсну документацію з відбору суб’єктів аудиторської діяльності, які можуть бути призначені для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності.
  • Після затвердження конкурсної документації на веб-сайті Товариства розміщується інформаційне оголошення про проведення конкурсу, яке повинно містити:

- реквізити Замовника (найменування, поштову адресу, телефон, адресу електронної пошти);

- кінцевий строк (дата та час) подання конкурсних пропозицій;

- відомості про предмет та об’єм перевірки;

- посилання на веб-сайт Замовника, на якому розміщено конкурсну документацію;

- порядок подання конкурсних пропозицій учасниками;

- відомості про місцезнаходження, контакті телефони.

 • Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто, на електронну пошту або надсилаються у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з відбору аудиторів». Конкурсна пропозиція надається разом із запитуваними документами відповідно до опису.
 • Всі документи подаються українською мовою за підписом уповноваженої особи суб’єкта аудиторської діяльності. Копії документів, що подаються у складі конкурсної документації повинні бути завірені підписом уповноваженої особи та печаткою.
 • Конкурсні пропозиції подаються в строк, зазначений у інформаційному повідомленні.
 • Конкурсні пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання не розглядаються.
 • Учасник має право внести зміни або відкликати свою конкурсну пропозицію до закінчення строку її подання.
 • Кожен учасник має право подати тільки одну конкурсну пропозицію, яка не може бути змінена після закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
 1. РОЗГЛЯД КОНКУРСНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
  • Розгляд та перевірка конкурсних пропозицій учасників здійснюється на засіданні аудиторського комітету або органу, на який покладено виконання його функцій, шляхом розпечатування поданих пакетів.
  • За результатом розгляду та перевірки пропозицій аудиторським комітетом або органом, на який покладено виконання його функцій, приймається рішення або про допуск учасників, пропозиції яких відповідають встановленим вимогам, до участі у конкурсі , або про відхилення таких пропозицій. Повідомлення про відмову в участі у конкурсі та відхилення пропозиції розміщується на веб-сайті Замовника протягом 3-х робочих днів з дня прийняття такого рішення.
  • Після оцінки та аналізу пропозицій учасників, які відповідають вимогам встановленим до участі в конкурсі, аудиторським комітетом або органом на який покладеного виконання його функцій затверджується звіт про висновки процедури відбору.
  • Про прийняте рішення Наглядовою радою про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності, учасники інформуються протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня прийняття рішення, шляхом розміщення інформації на офіційному веб-сайті Замовника в мережі Інтернет.
  • Замовник може відмінити конкурс на будь-якому етапі у разі, або визнати його таким, що не відбувся, з підстав зазначених у конкурсній документації, а саме:
 • відсутності подальшої потреби у проведенні конкурсу;
 • відхилення всіх конкурсних пропозицій;
 • подання до участі у конкурсі менше двох конкурсних пропозицій.

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на відбір на конкурсних засадах субєктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА»

за 2018 рік.

 

Мета проведення конкурсу - відбір на конкурсних засадах суб’єктів аудиторської діяльності для  проведення аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2018 рік.

 

У Конкурсі можуть брати участь аудиторські фірми, які відповідають вимогам, що встановлені Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також умовам конкурсу.

 

Умови та порядок проведення конкурсу

 

Інформація про процедуру:

Дата оголошення конкурсу

14.02.2019 року

Кінцевий строк приймання пропозицій

 До 17 годин 00 хвилин 21.02.2019

Дата проведення конкурсу

О 14 годині 00 хвилин 25.02.2019

 

Суб’єкт аудиторської діяльності для участі у Конкурсі має відповідати вимогам, визначеним Законом «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність», а також таким критеріям:

- відповідають, встановленим Законом  вимогам;

- включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності, а саме до реєстру  суб’єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес;

- аудиторська фірма має достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг, відповідно до міжнародних стандартів аудиту;

- має добру репутацію (відсутні протягом двох років поспіль застосування до аудиторської фірми більше 3 разів стягнення у вигляді попередження або зупинення права на надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності або обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємства, що становлять  суспільний інтерес);

- може забезпечити достатній рівень забезпеченості працівниками за основним місцем роботи для виконання завдань з обов'язкового аудиту фінансової звітності (за основним місцем роботи має працювати не менше п’яти аудиторів із загальною чисельністю штатних кваліфікованих працівників, які залучаються до виконання завдань, не менше 10 осіб, з яких щонайменше дві особи повинні підтвердити кваліфікацію відповідно до статті 19 Закону або мати чинні сертифікати (дипломи) професійних організацій, що підтверджують високий рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності);

- відсутні порушення  вимог щодо забезпечення незалежності суб’єкта аудиторської діяльності, а тому числі аудитор, суб'єкт аудиторської діяльності, його ключові партнери з аудиту, його власники (засновники, учасники), посадові особи і працівники та інші особи, залучені до надання таких послуг, а також близькі родичі та члени сім'ї зазначених осіб:

1) не є власниками фінансових інструментів, емітованих юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, або юридичної особи, пов'язаної з такою юридичною особою спільною власністю, контролем та управлінням, крім тих, що належать такій юридичній особі опосередковано через інститути спільного інвестування;

2) не беруть участь в операціях з фінансовими інструментами, емітованими, гарантованими або іншим чином підтримуваними юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, крім операцій в межах інститутів спільного інвестування;

3) не  перебували протягом періодів, зазначених у частині першій  статті 10 ЗУ № 2258, у трудових, договірних або інших відносинах з юридичною особою, фінансова звітність якої підлягає перевірці, що можуть призвести до конфлікту інтересів;

- за попередній річний звітний період суми винагороди від кожного з підприємств, що  становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг;

- не має обмежень пов’язаних із тривалістю надання послуг Товариству;

- відсутні обмеження щодо надання послуг передбачені статтею 27 Закону;

- має чинний договір страхування цивільно-правової відповідальності перед третіми особами, укладений відповідно до положень чинного законодавства України;

- має досвід надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів та досвід проведення аудиту фінансової звітності страхових компаній;

- має надати інформацію у разі перевищення щорічної загальної суми винагороди суб'єкта аудиторської діяльності 15 відсотків загальної суми чистого доходу від надання послуг таким суб'єктом аудиторської діяльності підприємству, що становить суспільний інтерес впродовж п'яти років поспіль.

 

Завдання з обовязкового аудиту фінансової звітності включає:

 

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до НКЦПФР (звітність емітента);

- підтвердження річної фінансової звітності з метою надання до Нацкомфінпослуг;

- підтвердження річної спеціалізованої звітності страховика;

- підтвердження річної консолідованої фінансової звітності.

 

Вид послуги:  проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК ОСТРА» за 2018 рік.

 

Не допускаються до участі у конкурсі суб’єкти аудиторської діяльності, які:

- не відповідають вимогам Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» та цим Умовам;

- подали до участі в конкурсі документи, що містять недостовірну інформацію.

 

Для участі у Конкурсі  учасники подають такі документи:

 

- основні відомості про суб’єкта аудиторської діяльності (реєстраційна інформація, види діяльності, посадові особи та інше);

- наявність передбачених законодавством України ліцензій, свідоцтв, сертифікатів та термін їх дії;

- цінова пропозиція щодо розміру оплати за договором та розрахунок вартості послуг;

- лист-запевнення щодо відсутності обмежень надання аудиторських послуг суб’єктом аудиторської діяльності, який має право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, визначених статтею 27 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

- лист-запевнення щодо відповідності вищенаведеним вимогам до учасників Конкурсу згідно переліку;

- будь-яку іншу інформацію, яка може бути корисною. 

 

 

День Народження СК «ОСТРА»

7 грудня Страхова Компанія «ОСТРА» відзначає свій 28 день народження.

У зв'язку з цим, раді повідомити, що кожен клієнт, який придбає поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів, Страхова Компанія «ОСТРА», дарує страховий поліс на випадок втрати водійського посвідчення.

При втраті, крадіжці або пошкодженні водійського посвідчення Страхова Компанія «ОСТРА» бере на себе матеріальні витрати для відновлення документа. Щоб отримати страхове відшкодування, Вам необхідно написати заяву, надати договір і квитанції про оплату витрат, пов'язаних із заміною посвідчення.