Страхова компанія «Остра» здійснила велику виплату

Страхова компанія «Остра» здійснила

велику виплату.

СК «Остра» в серпні здійснила страхову виплату в розмірі близько 2 млн. грн. за крадіжку застрахованого вантажу, що сталася при автомобільному перевезенні по території України. Страховий випадок був врегульований за участю міжнародного перестрахувального брокера Willis. Сума збитку виплачена в повному розмірі.

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗАЛИШИВ КАСАЦІЙНУ СКАРГУ МОТОРНОГО (СТРАХОВОГО) ТРАНСПОРТНОГО БЮРО УКРАЇНИ БЕЗ ЗАДОВОЛЕННЯ

ВЕРХОВНИЙ СУД ЗАЛИШИВ КАСАЦІЙНУ СКАРГУ МОТОРНОГО (СТРАХОВОГО) ТРАНСПОРТНОГО БЮРО УКРАЇНИ БЕЗ ЗАДОВОЛЕННЯ

14 червня 2018 року

  29 травня 2018 року Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, розглянувши у письмовому провадженні касаційну скаргу Моторного (страхового) транспортного бюро України (далі за текстом - МТСБУ) на рішення Господарського суду міста Києва від 15 вересня 2017 року та постанову Київського апеляційного господарського суду від 15 січня 2018 року у справі за позовом Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ОСТРА» (далі за текстом – СК «ОСТРА») до МТСБУ про стягнення заборгованості у розмірі 251 372,14 грн. та за зустрічним позовом МТСБУ до СК «ОСТРА» про стягнення заборгованості у розмірі 378 411,17 грн., встановив наступне.

Постановою Київського апеляційного господарського суду від 15 січня 2018 року рішення Господарського суду міста Києва від 15 вересня 2017 року, яким позов СК «ОСТРА» задоволено частково: стягнуто з МТСБУ на користь позивача заборгованість в сумі 237 669,64 грн., 2 500,00 грн. – 3 % річних та 11 170,47 грн. – інфляційні витрати, в задоволенні зустрічного позову МТСБУ – відмовлено повністю, залишено без змін.

Приймаючи рішення, Верховний суд погодився із висновками судів, що пунктами 2.1, 2.2, 2.3, 2.8, 2.10 Положення про централізований страховий резервний фонд захисту потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах в редакції від 06 грудня 2012 року № 31/201 передбачено два види внесків: базовий (який вноситься страховиком до фонду захисту потерпілих) та додатковий (порядок його формування і використання встановлюється Президією бюро), які є джерелами формування фонду захисту потерпілих, які у сукупності складають суму гарантійного внеску, до якого також в процесі діяльності страховика може бути зараховано окрім інвестиційного доходу (внаслідок його включення в суму гарантійного внеску за пунктом 4.4 Положення), також і наявний залишок вільних від зобов’язання коштів (пункт 6.3 Положення).

Посилаючись на те, що висновки судів першої та апеляційної інстанції в оскаржуваних судових рішеннях про задоволення вимог про повернення залишку гарантійного внеску та відмову у задоволенні зустрічного позову зроблені відповідно до норм законодавства, зокрема статей 39, 43, 51 Закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» та відповідно до встановлених на підставі доказів обставин справи, з урахуванням положень пункту 1 частини 1 статті 308 та статті 309 ГПК України оскаржувані постанова апеляційного суду та рішення місцевого суду Верховним судом залишені без змін як законні та обґрунтовані.

Підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА», які відбулися "23" квітня 2018 р." дата публікації 04.05.2018

Шановний акціонере!

Керуючись частиною 3 статті 45 Закону України «Про акціонерні товариства», доводимо до Вашого відома підсумки голосування акціонерів за питаннями порядку денного на річних Загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОСТРА» (далі – ПрАТ «СК «ОСТРА», або Товариство), які відбулися "23" квітня 2018 р. 09.30 годині за адресою: 65026, м.Одеса, вул.Пушкінська, буд. 13, 1-й поверх, каб. №2 (кабінет Голови Правління).

Підсумки голосування з питання порядку денного №1:

Питання, винесене на голосування: Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію Загальних зборів ПрАТ «СК «ОСТРА» у складі голови лічильної комісії – Куриленко Аліна Володимирівна; припинити повноваження голови лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «СК «ОСТРА» з моменту оголошення зборів закритими.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №2:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, у тому числі затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: Затвердити наступні рішення з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства, а саме:

  • голосування на Загальних зборах проводиться за принципом одна голосуюча акція – один голос, по бюлетенях, без використання кабін для голосування, окремим бюлетенем по кожному питанню порядку денного;
  • бюлетені для голосування засвідчуються наступним чином: у день проведення загальних зборів Товариства, до початку реєстрації, наглядова рада передає голові реєстраційної комісії затверджені бюлетені для голосування; голова реєстраційної комісії на бюлетенях для голосування ставить свій підпис, у передбаченому місці, та відбиток печатки Товариства; при отриманні бюлетенів для голосування, в присутності реєстраційної комісії, акціонер (представник акціонера) ставить свій підпис у передбаченому місці із зазначенням прізвища, імені та по-батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
  • голосування за одним бюлетенем здійснюється – до 5 хв.; перерва для підрахунку підсумків голосування та складання відповідного протоколу лічильної комісії – до 10 хв.; оголошення протоколів лічильної комісії – до 5 хв.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №3:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Правління Товариства про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р.,  і основні напрями діяльності у 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.

Проект рішення:           Затвердити звіт Правління ПрАТ «СК «ОСТРА» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2017 р., і основні напрями діяльності у 2018 році, визнати роботу Правління ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №4:

Питання, винесене на голосування: Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р., визнати роботу Наглядової ради ПРАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Підсумки голосування з питання порядку денного №5:

Питання, винесене на голосування: Затвердження звіту та висновків Ревізора Товариства 2017 р., прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора ПрАТ «СК «ОСТРА» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового 2017 року. Визнати роботу Ревізора ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 р. задовільною.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.                                                                                                       

Підсумки голосування з питання порядку денного №6:

Питання, винесене на голосування: Затвердження річного звіту Товариства за 2017 р. та річних результатів діяльності Товариства  Прийняття рішення щодо розподілу прибутку Товариства за 2017 р. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт, річні підсумки діяльності, річну фінансову звітність (у т.ч. баланс) ПрАТ «СК «ОСТРА» за 2017 рік; затвердити порядок розподілу прибутку Товариства, а саме: прибуток направити на збільшення обігових коштів,  дивіденди за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.                                                                                                       

Підсумки голосування з питання порядку денного №7:

Питання, винесене на голосування Приведення Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції з урахуванням внесених змін та доповнень до Статуту Товариства, у відповідності до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII.

Проект рішення: Привести Статут Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» №2210-VIII, та затвердити його у новій редакції. Доручити Голові Правління Магдієву Хірамагомеду Газімагомедовичу (ІПН 2600602117) підписати Статут Товариства у новій редакції та здійснити дії для його державної реєстрації у відповідності до чинного законодавства.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.                                                        

Підсумки голосування з питання порядку денного №8:

Питання, винесене на голосування: Внесення змін та доповнень до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести та затвердити зміни та доповнення до внутрішніх Положень Товариства, а саме «Про загальні збори»; «Про наглядову раду», «Про Ревізійну комісію (Ревізора)», «Про виконавчий орган» шляхом викладення цих Положень у новій редакції.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.                                                        

Підсумки голосування з питання порядку денного №9:

Питання, винесене на голосування: Прийняття рішення про попереднє  надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення:

  1. Попередньо схвалити укладення Товариством значних правочинів, що вчинятимуться Товариством протягом не більше як 1 (одного) року з дати прийняття цього рішення, за якими ринкова вартість майна або послуг (робіт), що є предметом кожного такого правочину, перевищує 25 відсотків та менша ніж 50 відсотків або перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої офіційно оприлюдненої річної фінансової звітності Товариства, при цьому сукупна вартість по кожній групі нижчевказаних правочинів, не повинна перевищувати 100 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної офіційно оприлюдненої фінансової звітності, а саме: - правочини, які будуть пов’язані з господарською (виробничою) діяльністю Товариства згідно із його Статутом; - правочини щодо надання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо отримання кредитів; - правочини щодо отримання фінансової допомоги, позик; - правочини щодо надання застав (іпотеки), порук, гарантій, в тому числі за третіх осіб.
  2. Надати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, за умови отримання попереднього дозволу Наглядової ради на вчинення такого правочину.
  3. Дозволити Наглядовій раді надавати повноваження Голові Правління або особі, що виконуватиме його обов’язки, протягом 1 (одного) року з дати проведення цих Загальних зборів, у разі необхідності самостійно приймати рішення щодо вчинення попередньо схвалених в п.1 цього рішення правочинів, визначати їх умови, а також здійснювати від імені Товариства всі необхідні дії щодо вчинення значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами та вказані в п.1 цього рішення, без необхідності отримання попереднього дозволу Наглядової ради.

Підсумки голосування: "ЗА" – 1378035  голосів (100,00%); "ПРОТИ" – 0; "УТРИМАВСЯ" – 0.

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.                                                        

Голова правління ПрАТ «СК «ОСТРА»

дата публікації 04.05.2018