Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій

"Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ "СК "ОСТРА", призначених на «19» квітня 2019 р. Розміщено 18.04.2019 р."

На виконання п.4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» надаємо інформацію про загальну
кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у
загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОСТРА" (далі – ПрАТ «СК«ОСТРА»), які призначені на "19" квітня 2019 року:
Станом на "15" квітня 2019 р. - на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах ПрАТ «СК «ОСТРА»:
- загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1400000 простих іменних акцій, що дорівнює ста відсоткам статутного капіталу Товариства;
- загальна кількість голосуючих акцій ПрАТ «СК «ОСТРА» складає 1378056 голосуючих акцій Товариства.